Novosti

Softver za poljoprivrednike u Federaciji BiH


KING ICT implementirao je rješenje namijenjeno poljoprivrednicima u Federaciji BiH za Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao nosioca projekta.

Softver za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi i Internet Farmer portal predstavljeni su javnosti na konferenciji održanoj 27. oktobra u Sarajevu.

Cilj implementacije rješenja bio je osiguravanje transparentnosti, učinkovitosti i brzine prilikom obrade poticaja u poljoprivredi.

Provedena je informatizacija procesa obrade poticaja u kojem sudjeluju Federalno ministarstvo, resorna kantonalna ministarstva i 79 općina.

U planu je takođe integrisanje novog sistema sa već postojećim sistemima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a prvenstveno s registrom poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, u kojem je do sada registrirano više od 60 hiljada korisnika.

Prema riječima ministra Šemsudina Dedića – novi sistem će riješiti više od 80 posto postojećih problema koji su se do sada pojavljivali u provođenju procedura obrade novčanih poticaja u poljoprivredi.

Osnovna pogodnost implementiranog softverskog rješenja je veća mogućnost kontrole i nadzora nad korištenjem poticajnih sredstava, dok Internet Farmer portal omogućava poljoprivrednicima da saznaju koji je trenutni status njihovih zahtjeva za poticaje.

KING ICT-u ovo nije prvo realizirano softversko rješenje te namjene. 2012. godine za Agenciju za plaćanja u poljoprivredi RH razvili smo i implementirali IAKS – Integrisani administrativni i kontrolni sistem, kojim zemlje članice EU osiguravaju provođenje Zajedničke poljoprivredne politike.

Više informacija potražite na službenim stranicama Ministarstva.