Novosti

SAP certifikat o poštivanju standarda kvaliteta


KING ICT u potpunosti zadovoljava stroge norme poštivanja standarda kvaliteta koje SAP postavlja pred svoje partnere.

Godišnja revizija firme SAP, kojom se provjerava partnerovo poštivanje standarda kvaliteta na globalnom nivou, pokazuje da je firma KING ICT u potpunosti zadovoljila stroge norme koje SAP postavlja pred svoje partnere.

Certifikat o poštivanju standarda kvaliteta za 2013. godinu (engl. SAP Accreditation for Partner Quality Program) firma SAP dodijelila je KING ICT-u za izvođenje projekata u vezi sa SAP rješenjima u skladu sa standardima i procesima kvaliteta te za stalno nastojanje da se rješenja unaprijede.

Prema procjeni SAP-ovih revizora, KING ICT se dosljedno i čvrsto drži osnovnih principa kvaliteta koje SAP smatra ključnim za uspješnu implementaciju visokokvalitetnog rješenja od razvoja do isporuke te za kasniju stručnu i pravilno usmjerenu podršku.

KING ICT dugogodišnji je partner firme SAP. Ove godine KING ICT je već dobio značajno priznanje za svoje rezultate u okviru partnerske saradnje, prešavši u viši, srebreni partnerski status. Ovaj certifikat je dodatni poticaj KING-ovom timu SAP stručnjaka u dostizanju krajnjega cilja, a to je maksimalna kompetencija pouzdanog i povjerljivog SAP partnera.