Novosti

Realiziran projekat elektronske razmjene podataka između državnih institucija u Makedoniji


Ministarstvo informatičkog društva i administracije Republike Makedonije, kao Vladina nadležna institucija za razvoj i promociju informatičkog društva te kreiranje nacionalne strategije za razvoj elektronskih komunikacija na državnom i poslovnom nivou, pokrenulo je projekat modernizacije sistema interoperabilnosti.

Projekat je pokrenut s ciljem efikasnije elektronske razmjene podataka, a rezultat je sistem koji predstavlja temelj za brzi razvoj naprednih usluga građanima i poslovnoj zajednici.

Platforma sistema interoperabilnosti u ovom trenutku uključuje 19 institucija koje međusobno razmjenjuju podatke kroz 27 web servisa. Visokosofisticirana platforma sistema nudi mogućnost uključivanja neograničenog broja novih institucija i web usluga, u skladu sa potrebama.

Projekat modernizacije, proširenja i adaptacije sistema interoperabilnosti inicirala je makedonska Vlada, nosilac projekta je Ministarstvo informatičkog društva i administracije, a realizirao ga je KING ICT Makedonija od 2015. do 2016. Projekat uključuje i adaptivno održavanje u trajanju od 5 godina nakon implementacija sistema.

O sistemu interoperabilnosti

Modernizacija sistema interoperabilnosti bazira se na najboljoj evropskoj praksi i standardima za interoperabilnost. Među karakteristikama sistema naročito se ističu:

 • visoke performanse sistema – jedna se poruka u prosjeku kompletno procesuira za 3 do 5 sekundi
 • sigurna i povjerljiva razmjena podataka, u skladu sa Makedonskim nacionalnim okvirima interoperabilnosti– korisnička najava u sistem s digitalnim ličnim certifikatima, kriptiranje/dekriptiranje poruke, SSL i VPN komunikacija, Time Stamp verifikacija
 • dostupnost sistema 99,7%
 • automatsko nadgledanje i izvještavanje o promjenama u stanju sistema

U okviru projekata realizirano je: 

 • definisanje i isporuka protokola i standarda za razmjenu podataka i dokumenata u elektronskom obliku 
 • projektovanje i dizajn odgovarajuće arhitekture kako bi se osigurala visoka dostupnost  sistema
 • razvoj i implementacija modernizovanog centralnog sistema (centralni komunikacijski server) i komunikacijskog klijenta za svaku instituciju
 • adaptacija postojećih 5 institucija na modernizovano rješenje i proširivanje postojećeg sistema s novih 14 institucija
 • adaptacija postojećih 7 web servisa na modernizovano rješenje te razvoj i implementacija novih 20 web servisa
 • isporuka, instalacija i konfiguracija ICT opreme u nove institucije te konsolidacija postojeće opreme
 • instalacija i konfiguracija redundantnih komunikacijskih linkova između svakog komunikacijskog klijenta i centralne lokacije
 • implementacija visokosigurnosnih mehanizama sistema za sigurnu i povjerljivu razmjenu informacija između institucija

Hardverska platforma sistema temelji se na redundantnom serverskom okruženju, uređaju za pohranu podataka i odgovarajućim mrežnim uređajima, virtualiziranim i postavljenim u Hyper-V FailoverCluster. Platforma centralnog sistema temelji se na Microsoft BizTalk 2013 i Microsoft SQL 2014 tehnologiji. Sistem je razvijen u .Net tehnologiji. Svaki komunikacijski klijent komunicira s centralnim sistemom putem dva redundantna linka.