Opći podaci

Naziv kompanije: 

KING ICT d.o.o. za proizvodnju računala i trgovinu Sarajevo

Skraćeni naziv:

KING ICT d.o.o. Sarajevo 

Direktor:

Adis Pobrić

ID broj:

4201150250005

PDV broj:

201150250005

Transakcijski računi:

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo - 1610000057360088

UniCredit Zagrebačka banka dd - 3383202266582422

Ziraat banka d.d. Sarajevo - 1860001043121049

Pro Credit Banka d.d. - 1941017884400171

Sberbank BH dd Sarajevo – 1401011120054280

Intesa Sanpaolo Banka dd – 1549212006515223 

Temeljni kapital:

2.100.000 KM

Registracija:

Općinski sud u Sarajevu

MBS:

1-25832