Opći podaci

Naziv kompanije: 

KING ICT d.o.o. za proizvodnju računala i trgovinu Sarajevo

Skraćeni naziv:

KING ICT d.o.o.

Direktor:

Adis Pobrić

ID broj:

4201150250005

PDV broj:

201150250005

Transakcijski računi:

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo - 1610000057360088
UniCredit Zagrebačka banka dd - 3383202266582422
Ziraat banka d.d. Sarajevo - 1860001043121049
Pro Credit Banka d.d. - 1941017884400171

Temeljni kapital:

2.100.000 KM

Registracija:

Općinski sud u Sarajevu

MBS:

1-25832