Novosti

Održano predavanje studentima o CRM-u


U sklopu redovnog predavanja dr. sc. Miroslava Mandića, o CRM-u su iz prve ruke govorili Tomislav Videc i Ivica Ivančić. Cilj predavanja bio je studentima približiti korisnički orijentirano poslovanje te predstaviti kako KING koristi CRM sistem u svakodnevnom poslovanju.

Više od 200 studenata saznalo je šta se događa u stvarnom poslovanju KING-a, od odluke o uvođenju CRM-a do procesa implementacije i konkretnih primjera kako funkcioniraju poslovni procesi.

Studenti su mogli čuti i kako znanja stečena kroz predavanja i vježbe mogu koristiti u budućem radu. U predavanju je posebna pažnja bila posvećena budućnosti te discipline, kao i ulozi stručnjaka. Upravljanje odnosa s klijentima je poslovna kategorija koja u današnje vrijeme može imati presudnu ulogu u uspješnom poslovanju, a privredi treba utjecaj mladih stručnjaka koji će dobiti priliku upotrijebiti svoja stečena znanja.

Budući da je redovno predavanje tematski povezano s upravljanjem korisničkim odnosima, studentima su itekako dobrodošla iskustva „s terena“. To su potvrdile i pozitivne reakcije studenata na predavanje.

Evo nekoliko komentara: „Smatram da je predavanje koje su održali stručnjaci KING ICT-a Videc i Ivančić bilo jako korisno i zanimljivo. Na direktan i razumljiv način prenijeli su nam činjenice o važnosti provedbe CRM-a u preduzeću i brojnim koristima koje ono donosi. Posebno mi se svidjelo što je KING ICT pokazao da stoji iza onoga što radi i da preduzeće koje implementira CRM sisteme za druge, taj isti sistem uspješno provodi i unutar svoga preduzeća. Smatram da u tome leži uspjeh firme, jer je razlog za neuspjeh mnogih preduzeća najčešće propust u temeljnim vrijednostima ali i aktivnostima. Osim svega navedenog, vrlo je pohvalna ponuda i volja da se studentima omogući i organizira praksa u kvalitetnom okruženju kao što je KING ICT. Smatram da će studenti koji dobiju priliku imati velike koristi od toga, razvijajući nova znanja i praktične vještine.“

„Opisala bih predavanje kao izuzetno zanimljivo i korisno, ali i više od toga, jer gosti su uspjeli nešto vrlo kompleksno objasniti na jasan i jednostavan način. Konkretnim primjerima omogućili su nama studentima da razumijemo sadržaj prezentacije i predočimo si procese koji se odvijaju u preduzećima te nam objasnili važnost strukturiranog poslovanja i CRM -a. Omogućili su nam da naučimo što je moguće više.“

„Smatram da je današnje predavanje koje su održali stručnjaci KING ICT-a Videc i Ivančić bilo izuzetno korisno i da mi je, a vjerujem i mojim kolegama, dalo uvid u "IT" stranu CRM-a koju dosad nismo bili u mogućnosti vidjeti. Također, gospodin Ivančić nam je predočio koristi koje CRM sistem može donijeti preduzeću koje ga odluči uvesti i primjenjivati. Na temelju održanog predavanja, najveće koristi CRM sistema za preduzeće vidim u pojednostavljenju administrativnih zadataka zaposlenika, centralizaciji relevantnih informacija na jednom mjestu te fokusiranju preduzeća i zaposlenika na ono najvažnije – zadovoljstvo klijenta i rano otkrivanje njegovih potreba. Posebno mi je bilo zanimljivo vidjeti kako preduzeće KING ICT provodi praksu upravljanja odnosima s klijentima unutar svoje organizacije, što na neki način povećava kredibilitet preduzeća, budući da je to jedna od njihovih specijalnosti.“