Novosti

Novi član Uprave KING ICT-a


Odlukom Nadzornog odbora KING ICT-a, Sendi Radić, dosadašnji direktor Sektora za realizaciju projekata, imenovan je trećim članom Uprave KING ICT-a.

G. Radić će na nivou firme primarno biti odgovoran za segmente efikasnosti i kvaliteta isporuke projekata, zadovoljstvo kupaca, kadrovsku i resursnu popunjenost, upravljanje kapitalom, razvoj i implementaciju sistema upravljanja kvalitetom i pripadajućih alata u RH i regionalnim firmama.
 
Kao firmi maksimalno orijentisanoj na zadovoljstvo korisnika, KING ICT-u je izuzetno važna odgovorna briga o provođenju kompleksnih projekata i o sveukupnom zadovoljstvu korisnika kvalitetom isporučenih rješenja. Svojim iskustvom te dosadašnjim radom i unapređenjem procesa kao voditelj u Sektoru za realizaciju projekata, g. Radić se dokazao kao prava osoba za ovu poziciju. Kroz dugogodišnje radno iskustvo stekao je brojne značajne vještine vođenja, rješavanja problema, donošenja odluka i timskoga rada, što je i pokazao prilikom vođenja brojnih projekata u KING ICT-u.
 
G. Radić je završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i Stručni studij upravljanja odbrambenim resursima na Sveučilištu za strateške studije i ekonomiku odbrane George C. Marshall u Garmisch-Partenkirchenu u Njemačkoj. Uprkos zaposlenju nastavio se dodatno usavršavati te je magistrirao na Odbrambenim studijama na Sveučilištu u Londonu.
 
Šest godina svoga života g. Radić je proveo usavršavajući se u inozemstvu – radeći u NATO-ovoj Komandi zajedničkih snaga u Lisabonu te u UN-ovoj misiji u Sierra Leoneu.