Novosti

Konferencija MS NetWork 6 Neum, 18.-20.04.


MS NetWork 6 konferencija održava se u Neumu, od 18.-20.04.2016. Učesnici konferencije će moći prisustvovati predavanjima iz 6 tematskih cjelina. Radi se o predavanjima vezanima uz razvoj, infrastrukturu i sigurnost, poslovnu upotrebu tehnoloških rješenja, predavanjima stručnjaka iz MS Community-a, edukacijskim rješenjima i prikazima studija slučaja.

Na konferenciji će biti predstavljene i teme vezane uz Windows 10 na svim platformama, novu generaciju proizvoda iz Office skupine, infrastrukturu i sigurnost, poslovnu inteligenciju i napredne baze podataka, upravljanje projektima, razvoj aplikacija za Windows, Visual Studio 2015 i multi-platformski razvoj, korištenje Microsoft i open-source tehnologija, uz predstavljanje rješenja koja se koriste u edukaciji.

Stručnjaci iz KING ICT-a će na konferenciji održati dva predavanja. Predstavit ćemo kako se uz pomoć T-SQL-a,  Power Pivota i ostalih Power BI add-inova može napraviti jednostavan ali moćan BI alat za nadzor i analizu rada SQL servera, te implementaciju BI/DWH sistema u JP Elektroprivreda BiH.

Raspored i sažeci predavanja ekperta iz KING ICT-a:

Ivan Tepeš, KING ICT i Selma Kovačević, Elektroprivreda BiH: Studija slučaja - Implementacija BI sistema i skladišta podataka u JP Elektroprivreda BiH - izazovi i očekivani benefiti ( Galerija, 19.04.2016. u 12:00h)

Prezentirat će se konkretan projekat implementacije BI/DWH sistema u JP Elektroprivreda BiH. Projekat je za cilj imao implementaciju centralnog skladišta podataka za potrebe naprednih poslovnih analiza, izvještavanja i podrške poslovnom odlučivanju, u segmentu distributivne djelatnosti. Segmenti koje će predavanje pokriti su: opis problema i ograničenja s kojima se suočava poslovni sistem u analizama podataka i izvještavanju; zadani ciljevi, tehnički zahtjevi i opseg projekta (opis izvornih sistema i različitih tipova podataka); opis odabrane tehnologije; dinamika implementacije projekta, problemi/dileme u realizaciji, rješavanje istih; rezultati projekta: opis izvedenog stanja i svih komponenti sistema, izvještajnih formi i alata (Stage/Prestage baza, OLAP, specifikacija različitih metoda i tehnologija punjenja podataka iz izvornih sistema: direktan pristup bazi, pristup View-u koji sadrži agregirane podatke, itd.), uz Demo (prezentacija oglednih izvještaja koji nastaju kao rezultat direktnog upita na bazu, ili kao rezultat OLAP obrade podataka).

Dalibor Margotić, KING ICT – Portabl BI alat iz kućne radinosti za detekciju uskog grla i analizu rada SQL Servera (Galerija, 20.04.2016. u 14:00h)

SQL Server nudi oko 150 DMV i DMF (Dynamic Management Views/Functions) uz pomoć kojih se mogu dobiti mnoge informacije o radu SQL servera, te detektirati i dijagnosticirati različiti problemi, uključujući problematične upite i procedure. Informacija ima dovoljno, međutim kako uz pomoć svih tih silnih podataka izvući smislene zaključke kako bismo dobili cjelokupnu snimku stanja rada SQL servera? Power BI za Excel tu priskače u pomoć. Predavanje će pokazati kako se uz pomoć T-SQL-a, te Power Pivota i ostalih Power BI add-inova može napraviti jednostavan ali moćan BI alat za nadzor i analizu rada SQL servera, koji se za 10 min može konfigurisati da radi s bilo kojim produkcijskim SQL Serverom. Na nizu primjera demonstrirat ćemo kako se pomoću takvog alata mogu detektirati uzroci usporenja SQL Servera, bilo da se radi o procesoru, memoriji ili disku, te kako na vizualno efektan način (u obliku dashboarda) dobiti uvid u koje vrijeme određeni upiti i procedure najviše resursno opterećuju server. Pomoću tako dobijenih informacija možemo precizno, "hirurški" pristupiti riješavanju problema, a nakon potrebnih intervencija možemo uspoređivati stanje sistema prije i poslije intervencija. Takav pristup nam omogućava i svojevrsno dokumentiranje provedenih optimizacija te dokaz o ispravnosti rada SQL Servera nakon naše intervencije. Ukoliko vas zanima kako napraviti takav alat, pridružite se predavanju.

Sva predavanja će se odvijati kongresnom centru Grand Hotela Neum. Otvaranje konferencije planirano je za 18.4.2016. godine u 18:00 sati.

Više o konferenciji