Novosti

Konferencija MS NetWork 4, Banja Vrućica (Bosna i Hercegovina), 14. i 15. aprila 2014.


Konferencija Microsoft NetWork 4 održava se u Banji Vrućici (Bosna i Hercegovina) 14. i 15. aprila 2014. KING ICT je jedan od gold sponzora i učestvuje na Konferenciji s predavanjem o primjeni CRM rješenja u finansijskom sektoru i s predavanjem o implementaciji FIM 2010 R2 u Raiffeisen Bank BiH.
Pridružite nam se na MS NetWork 4!

CRM u finansijskom sektoru
Ivica Ivančić / 14.04.2014. u 14:15, dvorana Sava 2
Na predavanju će biti prikazani primjeri i poslovna područja implementacije CRM rješenja namijenjenog segmentu banaka i mikro kreditnih organizacija. U sklopu praktičnih demonstracija predstaviti će primjeri korištenja sustava u segmentima objedinjavanja korisničinih podataka (360 pogled na korisnika), procesi u sektorima marketinga, prodaje, korisničke podrške, prisilne naplate i pravne službe. Posebna pažnja posvetiti će se mobilnom pristupu sustavu korištenjem mobilnih i tablet uređaja.

Implementacija FIM 2010 R2 u Raiffeisen Bank BiH
Dino Buljubašić, Marin Ban / 15.04.2014. u 09:00, dvorana Sava 2
U svrhu zaštite osjetljivih podataka od neovlaštenog pristupa i osiguranja boljeg uvida u evidenciju prisutnosti svojih zaposlenika Raiffeisen Banka BiH je pristupila implementaciji Microsoft Forefront Identity Manager rješenja. Ovo predavanje će prikazati implementaciju samog rješenja, sve izazove i prepreke na koje smo nailazili prilikom implementacije, s obzirom na kompleksnost klijentskog informatičkog okruženja. Osvrnut ćemo se i na metode korištenja FIM-a u Raiffeisen banci, način na koji je to unaprijedilo poslovne procese, znatno povećalo sigurnost i operativnu učinkovitost te smanjilo troškove administracije. Također, razina usklađenosti sa zakonskim i stručnim regulativama podignuta je na višu razinu.