Novosti

KING ICT u konzorciju koji će provesti značajan IPA projekt u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi


U Zagrebu je svečano obilježen početak važnog projekta koji će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućiti provođenje reformi evropske poljoprivredne i ribarstvene politike.

•Počeo je projekt tehničke pomoći IPA 2011 "Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme". 
•Projekt će trajati dvije godine i u potpunosti pripremiti javnu upravu i institucije za provođenje reformi Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) u Hrvatskoj te ostvarivanje ciljeva Evropske unije.  
•Ugovaratelj projekta je konzorcij predvođen institucijom CSI Piemonte, a KING-ICT je dio konzorcija koji će realizovati ovaj zahtjevni zadatak.
•Ugovoreni budžet projekta iznosi 1,419.860,00 eura, od čega se 90% finansira iz programa IPA, a 10% finansira Republika Hrvatska.

 

Zakonodavstvo EU u svim područjima hrvatske poljoprivredne politike
Ulaskom u EU Hrvatska je preuzela Zajedničku poljoprivrednu politiku Evropske unije (ZPP EU) koja je zamijenila dotadašnji nacionalni sistem potpora u poljoprivredi. Hrvatska je tako od 1. jula 2013. godine preuzela zakonodavstvo EU u svim područjima poljoprivredne politike, od proizvodnih standarda, potpore proizvodnji, mjera za regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda do mjera potpora ruralnom razvoju. 
Kao i u svim zemljama članicama EU, u Hrvatskoj fondove operativno provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja je po točno određenim kriterijima uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sistem (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju direktna plaćanja poljoprivrednicima.
Uspostava tog sistema bila je uslov za zatvaranje pristupnih pregovora s EU, a informacijski sistem Agencije za plaćanja uvelike je finansirala Evropska unija kroz PHARE, CARDS i IPA projekte – do sada je riječ o više od 126 miliona kuna.

Novi izazov: reforma evropske poljoprivredne politike i prilagodba sistema Agencije za plaćanja
Nakon opširne reforme Zajedničke poljoprivredne politike EU koja se odnosi na period od 2014. do 2020. godine, Agencija za plaćanja je obvezna implementirati nekoliko različitih prilagodbi informacijskog sistema. Reforma uključuje prelazak na nove mjere ruralnog razvoja te brojne novitete u direktnim plaćanjima poljoprivrednicima (ozelenjavanje, program mladih poljoprivrednika, smanjenje plaćanja velikim gospodarstvima, ukidanje kvotnog režima i sl.).
Kako bi Agencija započela s provođenjem reformirane Zajedničke poljoprivredne politike, ali i Zajedničke ribarstvene politike EU te mogla isplatiti potpore, što joj je osnovna funkcija, nužna je prilagodba informacijskog sistema Agencije, čemu doprinosi upravo započeti IPA projekt tehničke pomoći.

 

Uspjeh prvog projekta
Firma KING ICT bila je dio konzorcija, zajedno s firmama Ekotoxa i Sinergise, koji je implementirao projekt tehničke pomoći IPA 2007 „Jačanje kapaciteta Agencije za plaćanja“ kojega je finansirala Evropska unija. KING ICT je u saradnji s hrvatskim i inostranim partnerima implementirao sistem za dodjelu, praćenje i kontrolu plaćanja poljoprivrednicima te proveo edukaciju o upotrebi sistema za više od 600 zaposlenika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
U okviru projekta provedena je i informativna kampanja za poljoprivrednike o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, za koju je Agencija za plaćanja prošle godine osvojila drugo mjesto Evropske komisije u kategoriji komuniciranja s javnosti - CAP Communication Awards (Nagrade za komunikaciju o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici), u konkurenciji od 118 projekata.

 

Korisni linkovi:
http://www.apprrr.hr/za-prilagodbu-informacijskog-sustava-agencije-za-placanja-novih-10-milijuna-kuna-iz-ipa-programa--966.aspx