Novosti

Sistem zaštite u novom centru RALU Logistike


KING ICT je uspješno realizirao kompleksan projekat u novom logističko-distributivnom centru RALU Logistike u Rugvici. 

RALU Logistika je firma koja pruža usluge transporta, skladištenja, skladišnih operacija i distribucije robe u hladnom lancu na području Evrope i Rusije.

Firmu odlikuje moderan način poslovanja, po uzoru i u skladu sa principima koje primjenjuju velike međunarodne firme sličnog profila - za prijevoz robe koristi se 170 kompozicija tegljača i poluprikolica opremljenih tehnologijom za siguran i zdravstveno ispravan prijevoz robe na temperaturama od -25 do +25 °C. RALU Logistika svojim korisnicima omogućava praćenje transporta njihove robe online, a cjelokupno poslovanje odvija se u skladu sa najstrožim kriterijima upravljanja sigurnošću hrane i rizicima.

Kako bi dodatno podigao kvalitet  i sigurnost usluga, RALU Logistika je svoj novi logističko-distributivni centar u Rugvici opremila kompleksnim integralnim sistemom tehničke zaštite koji obuhvata mrežni (IP) sistem videonadzora, sistem prepoznavanja registarskih tablica na prilaznom putu, IP kontrolu pristupa te IP sistem protivprovale i nadzora okoline sistemske sobe. Svi sistemi su integrisani putem centralne nadzorne aplikacije.  Implementirani sistem izveden je po uzoru na ostale moderne logističko-distributivne centre Europe.

Značenje centralnog nadzornog sistema za sigurnost poslovanja

Sistemi ovog tipa su od neprocjenjive vrijednosti za održavanje parametara sigurnosti,   u skladu sa zahtjevima složenih organizacijskih cjelina kakva je i RALU Logistika.

Osnovne prednosti sistema centralnog nadzora su jednostavan i intuitivan prikaz različitih tipova događaja kroz različite nivoe prioriteta, alarmne liste s prikazom svih aktivnih događaja te osiguravanje brze i transparentne interakcije operatera prilikom zaprimanja i obrade alarma.

Nadzor kompletnog sistema s jednog jedinstvenog mjesta te pravovremeno i precizno obavještavanje o događaju,  osiguravaju brzu reakciju na neželjenu situaciju.

Sistemom zaštite pokrivene sve aktivnosti na prostoru logističko-distributivnog centra

Kompleksnim sistemom nadzire se kompletan vanjski i unutrašnji prostor logističko-distributivnog centra površine 11.500 m2 i kapaciteta više od 12.000 paletnih mjesta. Sistem prati i nadzire poslovne procese, pristup objektu i sve poslovno važne aktivnosti unutar centra.

Sistem zaštite se sastoji od videonadzora, elemenata sistema prepoznavanja registarskih tablica, kontrole pristupa, sistema protivprovale i nadzora okoline (detekcija prekoračenja temperature i detekcija prodora vode), koje se sve nadziru s jednog mjesta, pomoću aplikacije centralnog nadzornog sistema.

Sistemom videonadzora i prepoznavanja registarskih tablica obuhvaćeni su prilazni put, kamionski parking, prilazi skladišnom prostoru i sam skladišni prostor. Pomoću specijalnih kamera za očitavanje tablica kontrolira se ulaz i izlaz u prostor logističko-distributivnog centra. U svim koracima prati se proces utovara i istovara robe, a pod sistemom nadzora je i punjenje vozila RALU grupe gorivom. Tehnološku modernost sistema pokazuje i to što je  zaposlenicima RALU Logistike omogućen neometan ulaz i izlaz iz centra, budući da ih sistem automatski prepoznaje.
Za potrebe kompletnog videonadzora postavljeno je oko 30 kamera kvalitete slike 3 do 6 MP, ovisno o potrebama i specifičnostima procesa koji prate.

Jedan od većih izazova za implementaciju sistema bile su ekstremne temperature u skladištima za smrznutu robu, koje se kreću od 0 do -25 °C.

Sistemom kontrole pristupa zaštićeni su svi ključni pravci u objektu, a pješački ulaz je dodatno osiguran pješačkom barijerom (tripod) i čitačem kartica. Sistem je koncipiran tako da je prostor podijeljen u više zona i zaposlenicima je omogućen pristup određenim zonama u skladu sa dodijeljenim pravima.

Sistem protivprovale i nadzora okoline štiti sve vanjske ulaze u prostore skladišta koji nisu pokriveni sistemom kontrole pristupa, kao što su npr. evakuacijska vrata. U slučaju otvaranja vrata, na glavnoj ulaznoj recepciji javlja se signalizacija upozorenja. Sistemom nadzora okoline prati se radna temperatura sistemske sobe i detektira prodor vode.
Na glavnoj recepciji, putem aplikacije centralnog nadzornog sistema od 0-24 se nadziru svi dijelovi sistema zaštite, a u slučaju potrebe,  sistem reaguje upozorenjem ili alarmom.

Matija Mandić, direktor Sektora tehničke zaštite i pasive, KING ICT:
Implementirani sistem u logističko-distributivnom centru RALU Logistike predstavlja jedinstvenu sinergiju različitih sistema tehničke zaštite različitih proizvođača u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Samo je kroz takav sistem i integracijski pristup moguće kreirati sistem po mjeri korisnika i prilagoditi ga specifičnim zahtjevima i potrebama. Putem centralne nadzorne aplikacije, u potpunosti razvijene vlastitim snagama u KING ICT-u, moguće je integrirati bilo koji podsistem s otvorenim integracijskim protokolom u jedinstveno nadzorno okruženje.