ICT rješenja

INFRASTRUKTURA - Optimizacija informatičkih resursa
Download PDF

Izgradnja data centra

Data centar sadrži i upravlja serverima podataka, svim aplikacijama i IT sistemima

Rješenje je namijenjeno firmama koje grade nove poslovne prostore, firmama koje centraliziraju poslovanje s ciljem optimizacije prostora i poslovanja kao i firmama koje žele nadograditi postojeći data centar.

Prednosti

Savremeni data centar je efikasan kroz korištenje energetski efikasnih tehnologija, lako nadogradiv kako bi pratio rast poslovanja, jednostavno se održava bez prekida u poslovanju, siguran od poplave, požara ili provala.

Sve faze implementacije data centra izvode certficirani stručnjaci KING ICT-a.

Tehnologija

KING ICT posjeduje iskustvo u dizajniranju data centara, njihovoj izgradnji, opremanju visokim tehnologijama, sve do pružanja sigurnosti prostora i opreme i centralnog upravljanja infrastrukturom data centra. Također, savjetujemo i ugrađujemo servere, uređaje za pohranu i aktivnu mrežnu opremu u data centre, prema zahtjevima korisnika i potrebama poslovanja.

Istaknute reference

Data centar za TV stanicu

Izgradnja data centra za TV stanicu Al Jazeera Balkans

Saznaj više