IT podrška

KING ICT korisnicima računarske opreme i usluga garantuje otklanjanje kvarova i tehničku pomoć u garanciji, pod ugovorom ili po pozivu. Podrška korisnicima dostupna je 0-24 h, 365 dana u godini.

Kako bi usluga tehničke podrške bila što kvalitetnija i učinkovitija, omogućili smo različite načine komuniciranja korisnika s odjelom tehničke podrške KING ICT-a:

- putem ServisDesk aplikacije, koja osim za prijavu kvara korisniku služi za dobijanje informacija o načinu najbržeg nastavka rada uprkos nastalim problemima, o uzrocima zastoja, statusu problema i fazi popravka kvara (0-24h) 
- Telefonom u radno vrijeme, a za ugovorene korisnike i izvan radnog vremena 
- Fax (0-24h) - 033 755 998
- E-mail porukom (servicedesk@king-ict.ba)