Novosti

Gostovanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu


Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu KING ICT je jučer održao predavanje za studente diplomskog studija Marketinga kod dr.sc. Miroslava Mandića, na kolegiju Upravljanje odnosa s klijentima (CRM). O CRM alatu iz prve ruke govorio je Igor Andrić, stručnjak za Microsoft CRM u KING ICT-u.

Cilj predavanja bio je studentima približiti korisnički orijentirano poslovanje, te predstaviti na koje se sve načine može koristiti CRM sistem i to na konkretnom primjeru upravljanja velikom konferencijom (od sistema prijava, plaćanja, integracije s web-om…) kroz sve faze konferencije (planiranje, provođenje, post konferencijski dio), što na kraju omogućava značajne uštede firmi u korištenim resursima, vremenu planiranja i upravljanju podacima.

Također, na predavanju je predstavljena i podloga za pozivne centre, Unified Service Desk, rješenje koje omogućava agentima podrške pristup svim ranije prikupljenim informacijama o korisniku, njegovim narudžbama, reklamacijama, pozivima i e-mail porukama, prije samog javljanja na poziv korisniku. 

Budući da je predavanje bilo tematski vezano uz upravljanje odnosima s korisnicima, studentima su i te kako dobrodošla iskustva „s terena“. To su potvrdile pozitivne reakcije studenata i brojna postavljena pitanja.