ICT rješenja

ZAPOSLENICI - Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

e-učenje

Edukacija po savremenim principima učenja

e-učenje je koncept edukacije uz pomoć informacijskih tehnologija odnosno sistema za upravljanje e-učenjem (eng. LMS – Learning Management System) i posebno prilagođenih edukacijskih materijala.

Prednosti

e-učenje omogućava edukaciju većeg broja zaposlenika u isto vrijeme na različitim lokacijama, kao i edukaciju u vrijeme prilagođeno radnim obavezama bez dnevnih izostanaka sa radnog mjesta.
e-učenje koristi multimedijalni prikaz gradiva, animirane primjere i audio-vizualne interaktivne simulacije, čime se postiže bolje razumijevanje i pamćenje gradiva.

Tehnologija

KING ICT uz multimedijalni prikaz gradiva (e-sadržaje) nudi i LMS Mentor® - sistem za upravljanje e-učenjem.

LMS Mentor® polaznicima edukacije osigurava pristup e-sadržajima, komunikaciju s predavačima i drugim polaznicima te provjeru znanja, a rukovodstvu centralno izvještavanje o napretku pojedinog zaposlenika, pojedinog sektora ili cijele firme.

Ostala rješenja iz trenutne grupe