Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Podnaslov:

Novi sistem prodaje karata baziran na savremenim tehnologijama koji je usklađen s potrebama modernog korisnika.

Korisnik: Hrvatske željeznice Putnički prijevoz 

Tamni Font: Yes